Skupština 2015.
Autor: Tomislav Kostić   

KLUB ZELINSKIH BICIKLISTA - SIC
Gajeva 27
10380 Sv. Ivan Zelina
 
Sv. Ivan Zelina, 22. rujna 2015.

Na temelju članka  26. Izmjenjenog i dopunjenog statuta udruge „Klub zelinskih biciklista – SIC“  sazivam izvanrednu skupštinu „Kluba zelinskih biciklista – SIC“, koja će se održati

dne 25. rujna 2015. godine s početkom u 19,30 sati u  maloj Gradskoj vijećnici (1.kat) Grada Svetog Ivana Zeline na adresi: Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
   
DNEVNI RED:
1. Izbor zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika, te verifikacijske komisije
2. Donošenje Statuta KLUBA ZELINSKIH BICIKLISTA SIC (usklađivanje sa Zakonom o udrugama - NN, br. 74/14)
3. Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika kluba
4. Pitanja i prijedlozi.

Prije početka sjednice Skupštine biti će moguće učlaniti se u klub ili produžiti članstvo.
 
Potpredsjednici kluba:
Filip Fot, Tomislav Kostić, Robert Gradečki